ANASAYFAEKONOMİ-FİNANSPDF İÇERİKRAKAMLARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ

DÜNYANIN EN MUTLU ÜLKELERİ RAPORU 2024 – PDF

Last Updated on 15/06/2024 by ahmet can ayışık

blank

Finlandiya, üst üste yedinci kez, “Dünya Mutluluk Raporu”nun “Dünyanın En Mutlu Ülkeleri” sıralamasında en üst sırada yer aldı. Dünya Mutluluk Raporu, Gallup, Oxford Refah Araştırma Merkezi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ve WHR (World Happiness Report) Yayın Kurulu’nun bir ortaklığı olup, bu rapor, WHR Yayın Kurulu’nun editör kontrolü altında hazırlanmakta ve 2024’ten itibaren Oxford Üniversitesi Refah Araştırma Merkezi’nin bir yayını olarak sunulmaktadır.

Raporu yayınlayan Oxford Üniversitesi’ndeki Refah Araştırma Merkezi, raporun, katılımcılardan mümkün olan en iyi yaşamın “on” ve en kötüsünün “sıfır” olduğu bir basamaklama (merdivenleme) modeline göre mevcut yaşamlarını derecelendirmelerini isteyen “Cantril merdiveni” sorusuna verilen cevapları kullanmanın yanı sıra, raporda yer alan 130’dan fazla ülkede kişi başı GSYİH, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluk oranı gibi değişkenleri de dikkate aldığını söylüyor.

Genel Mutluluk Sıralaması

Dünya Mutluluk Raporu – Dünyanın En Mutlu Ülkeleri 2024 Sıralaması PDF formatında bilgedunyali.com farkıyla aşağıdadır.

Aşağıdaki PDF dosyanın görüntülenmesi internet hızınıza bağlı olarak biraz zaman alabilir. Lütfen bekleyin!

Bu yılki en büyük değişiklik ilk 20’de yaşanmış. Kosta Rika ve Kuveyt 12 ve 13’üncü sıralara yükselmiş. Avrupa’nın iki yarısı arasında devam eden yakınlaşmayla birlikte Çekya, Litvanya ve Slovenya 18, 19 ve 19’uncu sıralarda yer almış. ABD ve Almanya ise geçen yıl 15 ve 16’ncı sıralardan 23 ve 24’üncü sıralara düşmüşler.

İlk 10’daki sıralama oldukça istikrarlı kalmış; Finlandiya hala birinci sırada yer alıyor, ancak artık Danimarka tarafından daha yakından takip ediliyor. İlk on ülke nüfuslarıyla ilgili ilginç bir durum sözkonusu; Avustralya ve Hollanda dışındaki ilk 10 ülkenin tümü 15 milyondan az nüfusa sahipken, ilk yirmide yalnızca Kanada ve Birleşik Krallık’ın nüfusu 30 milyonun üzerinde.

Önce sözkonusu raporun ÖZET bölümünden birkaç alıntı yapalım ve ardından Türkiye’nin 2015-2024 döneminde sıralamasının nasıl değiştiğini gösterelim…

Genel Olarak ve Yaş Grubuna Göre Mutluluktaki Değişiklikler

Orta ve Doğu Avrupa, tüm yaş grupları için aynı büyüklükte olmak üzere mutluluk sıralamasında en büyük artışı göstermiş. Doğu Asya’da da özellikle yaşlı nüfusta büyük artışlar olduğu görülüyor. Buna karşılık, Güney Asya’da yaşam değerlendirmelerinin tüm yaş gruplarında, özellikle de orta yaş gruplarında düştüğü anlaşılıyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da da önemli düşüşler sözkonusu; orta yaş gruplarındaki düşüşlerin, yaşlı ve gençlere göre daha büyük olduğu dikkat çekiyor.

Orta ve Doğu Avrupa’daki mutluluk düzeylerinin Batı Avrupa’dakilere yakınlaşması sürüyor. 30 yaşın altındakiler için bu yakınlaşmanın tamamlandığı anlaşılıyor, çünkü mutluluk seviyeleri artık Avrupa’nın her iki yarısında da eşit hale gelmiş. 60 yaşındakiler için de Avrupa’nın iki yarısı arasındaki fark 2006-2010’dakinin yarısı kadar.

Farklı Yaşlardaki Duygular

Olumsuz duygular, Doğu Asya ve Avrupa’nın her iki kısmı dışında, her yerde 2006-2010’a göre artık daha sık görülürken, Orta ve Doğu Avrupa’da, dünyanın geri kalanından farklı olarak, artık tüm yaş gruplarında 2006-2010’a göre daha az görülür hale gelmiş.

Olumlu duygularda ise çok fazla değişme olmamış.

Yaşa Göre Eşitsizlik

Küresel mutluluk eşitsizliği, geçtiğimiz düzinelerce yılda tüm bölgelerde ve yaş gruplarında %20’den fazla artmış; bu oran, yaşa ve bölgeye göre büyük farklılıklar göstermekle birlikte, en çok yaşlılarda Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve BDT’de (Bağımsız Devletler Topluluğu); her yaşta ise Sahra Altı Afrika, Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da artmış.

Mutluluk İçin Neslin Önemi

Nesiller arasında olduğu gibi, 1965’ten önce doğanlar (Boomers ve onların öncülleri), 1980’den sonra doğanlara (Y Kuşağı ve Z Kuşağı) göre yaklaşık dörtte bir puan daha yüksek yaşam değerlendirmelerine sahip. Her nesilde, yaşam değerlendirmeleri daha yaşlı nesiller için yaşla birlikte artarken, genç nesiller için yaşla birlikte düşüyor; arada kalanlar için ise çok az yaş etkisi olduğu gözleniyor.

Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri

Türkiye, 2021-2023 dönemi verilerini kapsayan 2024 Dünya Mutluluk Raporu’nda, ortalama yaşam değerlendirmesi sıralamasında 4.975 puanla 98. sırada yer almış. Aşağıdaki grafiği 2015-2024 döneminde Türkiye’nin sıralamadaki yerinin nasıl değiştiğini göstermek için hazırladık.

 

KAYNAKÇA

https://worldhappiness.report/

 

blank