TÜRK VE OSMANLI TARİHİ

ANASAYFAPDF İÇERİKTÜRK VE OSMANLI TARİHİ

TÜRK ERGENEKON BAYRAMI NEVRUZ

Nevruz, Türk Ergenekon bayramıdır. Bugün sizlerle Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü tarafından 1985 yılında yayınlanmış Doç. Dr. M. Abdulhaluk ÇAY’ın değerli yapıtı “TÜRK ERGENEKON BAYRAMI (NEVRUZ)” kitabının PDF’sini paylaşıyoruz. Bu kitap, kendisinden sonra yayınlanmış konu ile ilgili pek çok yazı ve çalışmaya esin kaynağı olmuş bir kitaptır. Kitabın PDF’sini vermeden

Daha Fazla Oku...
PDF İÇERİKTÜRK VE OSMANLI TARİHİ

İSLAMİYETTEN ÖNCE TÜRK KÜLTÜR TARİHİ-BAHAEDDİN ÖGEL PDF

Bahaeddin Ögel, Orta Asya Türk tarihi ile ilgili Çin arşivlerine girerek ayrıntılı araştırmalar yapan sayılı tarihçilerdendir. Özellikle Türk kültür tarihi ve Türk mitolojisi için önemli çalışmaları sözkonusudur.  Çağdaş Türk lehçelerinin yanı sıra Almanca, İngilizce, Çince, Farsça, Rusça ve Moğolca dillerini bilen Ögel, “İslamiyet’ten Önceki Türk Kültür Tarihi” kitabında Türklerin mongoloid bir

Daha Fazla Oku...
TÜRK VE OSMANLI TARİHİ

TÜRKLERDE YILBAŞI NARDUGAN

  “bilgedunyali.com” Yayın hayatına 29.11.2011 tarihinde “Türk Coğrafyasındaki Yılbaşı Noelden Farklıdır”  makalesi ile başlamıştı. Aradan 12 yıl geçti. Bu blogta yayınladığımız makaleler, kitaplar onbinlerce “Türk Çocuğu” tarafından okundu, izlendi. Mutluyuz, gururluyuz… Bugün, artık 12 yıl öncekinden çok daha fazla sayıda insanımız “NARDUGAN KUTLAMALARININ” YA DA “NARDUGAN BAYRAMININ” daha Hıristiyanların

Daha Fazla Oku...
PDF İÇERİKTÜRK VE OSMANLI TARİHİ

DÜYUN-U UMUMİYE VE OSMANLI DIŞ BORÇLARI PDF

  Düyun-u Umumiye, II.Abdülhamit döneminde, 1881 yılında kurulmuş Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını denetleyen kurumdur. Sözcük anlamı, “Genel Borçlar”dır. Bugün bilgedunyali.com okuyucuları için Dr.Biltekin Özdemir’in hazırladığı çok değerli bir çalışmayı yayınlıyoruz: “Osmanlı Devleti Dış Borçları.” Fakat, öncesinde “Düyun’u Umumiye nedir? ve Osmanlı iflasına giden sürecin önemli adımları hangileridir?” konulu bir

Daha Fazla Oku...
PDF İÇERİKTÜRK VE OSMANLI TARİHİ

KOÇİ BEY RİSALESİ PDF

  Koçi Bey Risalesi, 17.YY’da Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama döneminde tarihçi ve devlet adamı Koçi Bey tarafından hazırlanarak IV.Murat ve kardeşi İbrahim’e sunulan, Osmanlı’daki sorunları ele alan eleştirel bir rapordur. Osmanlı için padişaha sunulmuş ilk yazılı rapor olma özelliğine sahiptir. Eleştirel bir rapordur, çünkü raporda III.Murad sonrasında devlet yönetiminde baş

Daha Fazla Oku...
PDF İÇERİKTÜRK VE OSMANLI TARİHİ

AMAZONLAR TÜRK MÜYDÜ? İSKİT VE SAKA TÜRKLERİ ÜZERİNE TÜRKOLOG FATİH MEHMET YİĞİT’İN MAKALESİ PDF

      İSKİT/SAKA TÜRKLERİNİN M.Ö. VII. YÜZYILDA TANAY KAĞAN ÖNCÜLÜĞÜNDE; BUGÜNKÜ TÜRKİYE (ANADOLU, TRAKYA), MISIR VE FİLİSTİN’İ FETHETMESİ İLE İSKİT/SAKA TÜRK KADIN SAVAŞÇILARI OLAN AMAZONLARIN (TÜRKİYE/ SAMSUN/ TERME MERKEZLİ) ANADOLUDAKİ EGEMENLİĞİ BAŞLAR… Devamı aşağıda: Aşağıdaki PDF dosyanın görüntülenmesi internet hızınıza bağlı olarak biraz zaman alabilir. Lütfen bekleyin!  

Daha Fazla Oku...
PDF İÇERİKTÜRK VE OSMANLI TARİHİ

ORHON YAZITLARI PDF

  Ulusal kültürümüzün en önemli kaynaklarından biri durumundaki Orhon Yazıtları’nı Prof.Dr.Talat Tekin hocamızın kaleminden okuyucularımız ile paylaşmaktan mutluyuz. Türk ulusal bilincinin oluşumunda ve gelecek kuşaklara iletilmesinde “tuzumuz” olsun. Önce hocamız hakkında kısa bir bilgi vermeliyim. 16 Temmuz 1927 tarihinde Gebze’ye bağlı Tavşancıl nahiyesinde doğan Prof. Dr. Mehmet Talât TEKİN,

Daha Fazla Oku...
PDF İÇERİKTÜRK VE OSMANLI TARİHİ

RESİMLİ TÜRK MİTOLOJİSİ SÖZLÜĞÜ PDF

      Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt’un, Ağustos 2011’de yayınlanan kitabı. Türk söylencelerindeki temel unsurlar ve bileşenler tespit edilerek bir sözlük hâline getirilmiştir. Derlemelerden veya başkalarına ait yapıtlardan yararlanılmasının yanısıra, yazar Anadolu’nun değişik yerlerinde kırsal hayatın içinde bulunarak pek çok motifi, figürü bizzat işitmiştir. Türk mitolojisine dair (zaten

Daha Fazla Oku...
TÜRK VE OSMANLI TARİHİ

BİLGE TONYUKUK YAZITI’NIN DİKİLİŞİNİN 1300.YILI: 2020

      UNESCO Yürütme Kurulunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan ve Türkiye’nin desteğiyle alınan karar gereğince 2020 yılı, Bilge Tonyukuk Yazıtı’nın dikilişinin 1300.yıldönümü olarak kutlanacak. Yazıt, İlteriş Kağan‘ın isyanına katılarak, Bilge Kağan devrine kadar devlet idaresinin baş yardımcısı olarak kalan büyük Türk devlet adamı ve başkumandanı Tonyukuk‘un ihtiyarlık

Daha Fazla Oku...
PDF İÇERİKTÜRK VE OSMANLI TARİHİ

ERMENİ TEHCİRİ VE SÜRGÜNDEN SOYKIRIMA ERMENİ İDDİALARI PDF

      Ermeni Soykırımı Emperyalist Bir Yalandır. Soykırımın tanınması, Birleşmiş Milletler 1948 sözleşmesi gereğince yetkili bir uluslararası veya yerel yargı kuruluşunun vereceği yasal bir kararı gerektirmektedir. Böyle bir karar yoktur. Osmanlı Devleti  Ermenileri tehcir ederek, Birinci Dünya Savaşı’na girmeden hemen önce Erzurum, Zeytun ve Bitlis gibi merkezlerde, ordu

Daha Fazla Oku...
TÜRK VE OSMANLI TARİHİ

TÜRK COĞRAFYASINDAKİ YILBAŞI NOELDEN FARKLIDIR

        Türkiye’deki Müslüman nüfus olarak bizler, İsa’nın doğumunu kutlamayız. Aslında, Türkiye’de Noeli de kutlamayız. Biz ülkemizde “Yılbaşı Kutlaması” yaparız. Eski Türkler yeryüzünün tam ortasında bulunan ve ucunun “Tanrı Ülgen”in sarayına kadar yükseldiğine inanılan Akçam ağacına “Hayat Ağacı” adını vermişlerdi. İnsanların koruyucusu Tanrı Ülgen, sakallı ve kaftan

Daha Fazla Oku...