05/12/2023

bilgedunyali.com

OKU; ki yaratan ve yaratılanı, yaşatan ve yaşatılanı bil!

bilgedunyali.com
A.Can AyışıkEĞİTİMÖZEL HABER

VOLTRAN TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE BİR ADIM

Last Updated on 10/07/2023 by ahmet can ayışık

 

 

 

 

Değerli “bilgedunyali.com” okuyucuları, bugün sizlere ülkemiz eğitiminde fırsat eşitsizliğini bir tutam da olsa azaltabilecek harika bir eğitim projesi olarak gördüğüm bir uygulamayı tanıtacağım:

 

“VOLTRAN”

 

Fakat, önce eğitim eşitsizliği üzerine birkaç söz etmek istiyorum…

Dünya genelinde eğitim alanındaki en büyük sorunlardan biri de eğitim eşitsizliğidir. Eğitim eşitsizliğini; kamu-özel eğitim yapılanması temelli eşitsizlikler, cinsiyet temelli eşitsizlikler, sosyoekonomik altyapıdan kaynaklanan eşitsizlikler, etnik kökene dayanan eşitsizlikler ve okul-öğretmenden doğan eşitsizlikler olarak sınıflandırmak mümkündür.

Özellikle 80’lerde dünya siyaseti üzerindeki etkisini göstermeye başlayan neoliberalizmin 90’lı yıllarda eğitim alanını da etkilemeye başlamasıyla ailelerin eğitimden beklentilerinin artması, dünyadaki eğitim sistemlerinin değişimine ve özel eğitim kurumlarının yaygınlaşmasına yol açmıştır. Bu gelişmeye bağlı olarak özel eğitim kurumları ve devlet okullarının öğrencilere sunduğu imkanlardaki farklılık, özel kurumlardan faydalanabilen ve faydalanamayan farklı gelir düzeyindeki öğrenciler arasındaki eğitim eşitsizliğini artırmıştır.

Eğitimde eşitsizlik kavramının bir diğer boyutu da cinsiyet olup, bu konuda yapılan çalışmalar eğitimde cinsiyet kökenli eşitsizliğin ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini göstermektedir. Eğitim eşitsizliğinde cinsiyet faktörü incelendiğinde, altında ekonomik, sosyal, kültürel ve politik unsurların etkilerinin yattığı görülmektedir. Örneğin, özellikle serbest meslek sahibi ailelerde kız çocuklar kendi istihdam olanaklarını artırabilmek için erkek çocuklara göre daha fazla eğitim alabilirken, bu durum çiftçilik gibi farklı meslek grubundaki ailelerin çocukları için daha düşük seviyelerde gerçekleşebilmektedir. Türkiye’de yapılmış çalışmalar özellikle kız çocuklarının eğitime katılımında annenin eğitim ve çalışma durumunun, Türkçe yeterliliğinin ve babanın mesleğinin öneminin büyük olduğunu; erkek çocuklar için bu etmenler yerine ailenin gelir durumunun ve erkek kardeş sayısının daha belirleyici olduğunu vurgulamaktadır.

Bunun yanında, Türkiye’deki eğitim eşitliğinin önündeki cinsiyetle ilgili engellerin, geleneksel normların kadına farklı roller vermesi; maddi yetersizlikler nedeniyle eğitim alabilecek tek bir aile ferdi olması durumunda, bunun erkek birey olarak seçilmesi; okullardan uzak yerleşim yerlerindeki kız çocuklarının yatılı okullara gönderilmemesi ve kadın öğretmenlerin genellikle şehirlerde çalışmayı tercih etmesi nedeniyle kız çocuklarının rol-model eksikliği yaşaması olduğunu ortaya koymaktadır.

 Ülkemiz okullarında verilen eğitim kalitesinde okuldan okula, bölgesel ve özel-kamu arasında ciddi farklılıklar olabildiği, bu nedenle öğrenci başarısının okuldan okula ciddi şekilde değişebildiği hepimizin bildiği önemli bir gerçekliktir.

Diğer yandan; yine yapılan çalışmalar öğretmen etkisinin öğrenci başarısı farklılığı üzerinde okulların sahip olduğu etkiden de daha yüksek oranda etkili olabildiğini göstermektedir. Öğretmenlerin eğitim eşitsizliğini gidermede çok önemli rolünün olduğu yapılan neredeyse bütün araştırmalardaki ortak bulgu durumundadır.

Eğitim eşitsizliğinde etkili olan ana faktörlerden biri de okul yapılanmasıdır. Özellikle eğitim eşitsizliğinin çok az olduğu ülkelerin başında gelen Finlandiya örneği incelendiğinde; ülkedeki tüm okulların devlet okulu olduğu, Finlandiya eğitim sisteminde özel okulların sadece din eğitimi sağladığı ve bu nedenle tüm okulların birbirine yakın kalitede eğitim verebildiği görülmektedir. Özel okulların devlet okullarıyla farklı kalitede eğitim yürütmesi sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğundan, eğitim eşitliğinin sağlanmasında kamu-özel eğitim dengesinin doğru kurgulanması çok önemlidir.

İşte tüm bu nedenlerle, bugün sizlere tanıtmak istediğim VOLTRAN, kısaca yazdığım bütün bu konularda hem ülkemizdeki eğitim eşitsizliğini azaltmaya yönelik muhteşem bir projenin önemli bir aşamasıdır, hem de eğitimin bugününden yarınına açılan yeni bir aydınlanma/gelişme yoludur.

 

VOLTRAN’IN AMACI NEDİR?

Kurucularının ağzından yazıyorum…

 

“Her öğrencinin ikinci okulu olmak

Son 20 yılda teknoloji sayesinde insanlık müthiş bir ilerleme kaydetti. Artık Mars’a gidebilecek uzay araçları yapabiliyor, sürücüsüz çalışacak arabalar üretebiliyor ve beynimizin komutlarını bilgisayara aktarabilecek çipler geliştirebiliyoruz.

 Teknoloji alanındaki tüm bu ilerlemelere rağmen sosyal ve ekonomik alandaki fırsat eşitsizliği halen çözmemiz gereken en önemli problem olarak duruyor. Sosyal ve ekonomik alandaki bu problemin en temel sebebi ise 5-18 yaş arası öğrencilerin eğitiminde var olan fırsat eşitsizliği. Eğitimde eşit fırsatlara sahip olmayan öğrenciler sosyal ve ekonomik hayata da oldukça dezavantajlı bir biçimde başlıyor. Bu dezavantajlı durumun engellenmesi ve eğitimde var olan fırsat eşitsizliğinin azalması için her öğrencinin seviyesine ve öğrenme alışkanlıklarına uygun iyi öğretmenlere ve bu öğretmenlerin kaynaklarına erişiminin demokratikleşmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu koşulların ancak her öğrenci ve öğretmene teknoloji odaklı ikinci bir okul yaratılarak sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bu kapsamdaki ilk çalışmamız ise Voltran. Öğrencilerin üniversite sınavına hazırlık özelinde iyi öğretmenlere ve bu öğretmenlerin farklı tipteki kaynaklarına erişebilmesi oldukça zor. Bu açıdan bakıldığında “Hayattaki en büyük şans iyi bir öğretmene denk gelmektir” sözü maalesef doğru. Voltran ilk aşamada bu durumu şans olmaktan çıkarmak ve üniversite sınavına hazırlık özelinde bu problemleri çözmek için yola çıktı. Her öğrenci ve öğretmenin hak ettiği 2.okulu yaratma yolunda bizi yalnız bırakmayacak herkese şimdiden teşekkürler.”

 

voltran nedir şematik fotoğraf 1
YKS’ye en iyi öğretmenlerin kaynaklarıyla hazırlanın.

 

voltran nedir şematik fotoğraf 2
En iyi öğretmenler, çeşitli kaynaklar, üstelik reklamsız ve ücretsiz…

 

voltran nedir şematik fotoğraf 3
YKS için en doğrusu…

 

voltran nasıl çalışıyor şematik fotoğraf 1
Başlamak için yapmanız gereken tek şey üyelik oluşturmak…

 

voltran uygulaması fotoğraf
Google Play’de 10 binden fazla üyesi var…

 

voltran uygulama indirme fotoğrafı
Haydi başla; android linki burada, web linki ise aşağıda…

 

 

 

Voltran’a bilgisayardan ulaşmak için web adresi;

https://www.voltranapp.com

 

 

 

Tekrar edelim, uygulama ücretsiz ve reklam içermiyor…

Bir güncelleme yapalım: Voltran artık premium sürümü ile ücretli. İndirme sayısı ise 50 bini geçmiş durumda. Kullananlara başarılar dilerim…

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!