tam dolarizasyon

ANASAYFAEKONOMİ-FİNANS

DOLARİZASYON NEDİR?

Dolarizasyon, paranın değer saklama, hesap birimi olma ve ödeme aracı olma gibi temel işlevlerini yerine getirmek üzere, yabancı paranın yerli paranın yerini almasıdır. Dolarizasyon olgusu ile ilgili yabancı literatürde yukarıdaki tanıma benzer tanımlar yapılmakla birlikte, bazı çalışmalarda dolarizasyon kavramı doğrudan doğruya resmi dolarizasyonu ifade edecek şekilde kullanılmaktadır. Türkçe literatürde

Daha Fazla Oku...