Diri fay haritası

DEPREM VE İSTANBUL

MTA DİRİ FAY HARİTASI GÜNCELLENDİ

  Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen ortak addır. Bilindiği gibi yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri fay olarak adlandırılır. Fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil, aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma izlerinden de anlaşılabilir. Genç Kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan

Daha Fazla Oku...