PDF İÇERİKTÜRK VE OSMANLI TARİHİ

RESİMLİ TÜRK MİTOLOJİSİ SÖZLÜĞÜ PDF

Last Updated on 20/03/2024 by ahmet can ayışık

blank

 

 

 

Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt’un, Ağustos 2011’de yayınlanan kitabı. Türk söylencelerindeki temel unsurlar ve bileşenler tespit edilerek bir sözlük hâline getirilmiştir. Derlemelerden veya başkalarına ait yapıtlardan yararlanılmasının yanısıra, yazar Anadolu’nun değişik yerlerinde kırsal hayatın içinde bulunarak pek çok motifi, figürü bizzat işitmiştir. Türk mitolojisine dair (zaten çok az olan tüm kaynaklar içerisinde) Türkiye’de yazılmış ilk sözlük olan kitabın e-Kitap versiyonunun serbestçe paylaşılmasına izin verilmiştir. Yerli ve yabancı internet medyasında kitap tanıtım sitelerinde eserle ilgili çeşitli yorumlara yer verilmiş ve tanıtımı yapılmıştır.

“Eskiden kış günlerinde köy topluluğunun ortak malı olan köy odalarında ocağın etrafında günlerce, hatta haftalarca süren masalsı öyküler anlatılırdı. Bunlar teknolojinin henüz gelişmemiş olduğu dönemlerde dizi filmlerin, arkası yarınların yerini tutardı. Ben çocukluk yıllarımda bu sözlü anlatım geleneğinin son örneklerine tanık olma fırsatını yakaladım.”

– Deniz Karakurt / Pusula Gazetesi, Röportaj Alıntısı –

 

PDF olarak bilgedunyali.com okuyucularına sunmaktan mutluyuz…

Aşağıdaki PDF dosyanın görüntülenmesi internet hızınıza bağlı olarak biraz zaman alabilir. Lütfen bekleyin!

 

 

 

blank