06/12/2023

bilgedunyali.com

OKU; ki yaratan ve yaratılanı, yaşatan ve yaşatılanı bil!

bilgedunyali.com
A.Can AyışıkMUSTAFA KEMAL ATATÜRKPDF İÇERİKTÜRK ULUS DEVLETİ

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün MEDENİ BİLGİLER KİTABI PDF

Last Updated on 01/12/2023 by ahmet can ayışık

 

 

 

Vatandaş için Medeni BilgilerMedeni Bilgiler veya Yurttaşlık Bilgileri, Afet İnan’ın yazdığı, 1931 yılında yayımlanan yurttaşlık bilgisi kitabı. Yayımı iki cilt halinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsi olarak çok önem verdiği yurttaşlık bilgisi dersiyle ilgili bu kitabın yayımlanması için İsmet Paşa’ya talimat vermesiyle gerçekleşti. Talim ve Terbiye Dairesinin 7.9.1931 tarih ve 2197 sayılı kararı doğrultusunda ortaokullarda ve liselerde ders kitabı olarak okutuldu.

Birinci cildinin çoğunluğu Atatürk’ün 1929-30 yıllarında kendi yazdığı ve Afet İnan’a yazdırdığı el yazısı notlardan oluşur. Kitap, o yıllarda yurt bilgisine ilişkin çeviri, çeşitli notlar, Atatürk’ün, Tevfik Bıyıklıoğlu’nun ve Afet İnan’ın el yazılarıyla tutulmuş notlar, daktilo edildikten sonraki notlardan oluşmuştur. Bu belgelerden yararlanılarak hazırlanan broşür ve kitaplar ise şunlardır:

  1. Broşür ve risale şeklinde “Türk Çocuklarına Yurt Bilgisi Notları” (Ankara, 1929).
  2. Her konu için ayrı kitap olarak İntihap, Askerlik Vazifesi, Şirketler ve Bankalar, Vergi Bilgisi. Bu dört kitap 1930’da İstanbul’da basılmıştır. Bu kitapların hepsi Himaye-i Etfal derneğine, askeri liselerde okuyan asker yetimlerine ve Musiki Muallim Mektebi’nden yüksek istidat gösterecek iki öğrencinin öğrenimlerini tamamlamaya ve Sultan Ahmet Fakir Çocuklarına Bakım Derneği’ne verilmiştir.
  3. Bütün konuların toplu basımı 1930’da 141 sayfa olarak Vatandaş için Medeni Bilgiler adını taşımıştır. 1931’de basılana ise İntihab-Vergi-Askerlik ilave edilmiştir.
  4. Vatandaş için Medeni Bilgiler adıyla basılanlar, Maarif Vekaleti Milli Talim Terbiye Dairesi’nin emriyle 7.6.1932 tarih ve 1908 numaralı emriyle 191 sayfa, 27.6.1933 tarih ve 3113 numaralı emriyle 302 sayfa olarak basılmıştır.
  5. 1969-1988-1998 yıllarında Medeni Bilgiler adıyla basılmıştır. (Alıntı: https://tr.wikipedia.org/wiki/Medeni_Bilgiler)

Kitabın 40.sayfasından bir alıntı ile bitirelim:

“…

Millet, dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu siyasi ve sosyal bir topluluktur.

Türk Milletinin Görüşü

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.

Millet sözünden ne anlaşılır; ne anlaşılması gerekir? Bunu anlatayım.

Türk Milletinin Oluşumundaki Etkenler
Sözlerimin kolay anlaşılması için, yine Türk milletine bakacağım;

çünkü dünya yüzünde ondan daha büyük, ondan daha eski, ondan daha temiz bir millet yoktur. Ve bütün milletler tarihinde görülmemiştir. Bugünkü Türk milletine bir resim tablosuna bakar gibi bakalım ve şimdiye kadar edindiğimiz bilgilerin yardımı ile düşünelim; bu tabloda neler görüyorsak, bu tablo bize neler hatırlatıyorsa, onlar, birer birer söyleyelim;

Türk milleti, halk idaresi olan Cumhuriyetle idare edilen bir devlettir.

Türk Devleti laiktir. Her reşit, dinini seçmekte serbesttir

…”

Mustafa Kemal Atatürk’ün el yazısı ile MİLLET tanımı.

Dikkat: Dosya büyüklüğü nedeniyle mobil tarayıcılarda yükleme süresi biraz zaman alabilir. Lütfen PDF tam açılana kadar bekleyiniz.

 

 

 

 

 

PDF formattaki kitap metni “http://www.turkererturk.com.tr/wp-content/uploads/2018/11/M.K.Atat%C3%BCrk-Medeni-Bilgiler.pdf” linkinden alınmıştır. Teşekkürler komutanım!

error: Content is protected !!