ATATÜRK VE TÜRK DEVRİMİ

MİSAK-I İKTİSADİ GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Last Updated on 20/03/2024 by ahmet can ayışık

blank

 

 

 

 

Bütün Türkiye’nin ziraat, sanayi, ticaret ve işçi topluluklarından seçilmiş 1.135 üyenin katılımı  ile İzmir’de toplanan ilk Türkiye İktisat Kongresi’nin oybirliğiyle  tespit ve kabul ettiği 12 maddelik Misak-ı İktisadi esaslarıdır:

 • Madde 1: Türkiye; ulusal sınırları dahilinde lekesiz bir bağımsızlık ile dünyanın barış ve gelişme unsurlarından biridir.

 

 • Madde 2: Türkiye halkı ulusal egemenliğini; kanı ve canı pahasına elde ettiğinden, hiçbir şeye feda etmez ve ulusal egemenliğe dayanan meclis ve hükümetine daima bağlıdır.

 

 • Madde 3: Türkiye halkı, yıkmaz; imar eder. Bütün çalışması, memleketi ekonomik olarak yükseltme amacına yöneliktir.

 

 • Madde 4: Türkiye halkı, kullandığı ürünü olabildiğince kendi üretir. Çok çalışır; vakitte, servette ve ithalâtta israftan kaçar. Milli üretimi sağlamak için gerektiğinde geceli gündüzlü çalışmak ilkesidir.

 

 • Madde 5: Türkiye halkı, servet itibariyle bir altın hazinesi üzerinde oturduğunu bilmektedir. Ormanlarını evladı gibi sever, bunun için ağaç bayramları yapar; yeniden orman yetiştirir. Madenlerini kendi milli üretimi için işletir ve servetlerini herkesten fazla tanımağa çalışır.

 

 • Madde 6: Hırsızlık, yalancılık,  ikiyüzlülük  ve  tembellik  en  büyük  düşmanımız, bağnazlıktan  uzak  dindarlığa yakışacak tarzdaki  bir   manevi  kuvvet  her  şeyde ilkemizdir.  Her  zaman  faydalı  yenilikleri  severek  alırız.  Türkiye  halkı, kutsal inanç ve davranışlarına, topraklarına, şahıslarına ve mallarına karşı yapılan düşman fesat ve  propagandalarından  nefret  eder  ve  daima  bunlarla  mücadeleyi  bir  görev bilir.

 

 • Madde 7: Türkler, kültür  ve  kutsal bilgi  âşığıdır.  Türk  her  yerde  hayatını kazanabilecek  şekilde  yetişir;  fakat  her  şeyden  evvel  memleketinin  malıdır. Eğitime  verdiği  kutsal anlam  dolayısıyla,  (Mevlud-i Şerif) kandil  gününü,  aynı zamanda bir kitap bayramı olarak kutlar.

 

 • Madde 8: Birçok harpler  ve  zaruretlerden  dolayı  eksilen  nüfusumuzun fazlalaşmasıyla  beraber  sağlığımızın,  hayatımızın  korunması  en  birinci amacımızdır. Türk, mikroptan, pis havadan, salgından, pislikten çekinir; bol ve saf hava, bol güneş ve temizliği sever. Ata mirası olan binicilik, nişancılık, avcılık, denizcilik gibi bedensel eğitimin yayılmasına çalışılır. Hayvanlarına da aynı dikkat ve önemi göstermekle birlikte, cinslerini düzeltir ve miktarlarını çoğaltır.

 

 • Madde 9: Türk, dinine,  milliyetine,  toprağına,  hayatına  ve   kurumlarına  düşman  olmayan milletlere  daima  dosttur;  yabancı  sermayesine karşı değildir. Ancak, kendi yurdunda, kendi diline ve kanununa uymayan kurumlarla ilişkide bulunmaz. Türk, bilim ve sanat yeniliklerini nerede olursa  olsun  doğrudan  doğruya  alır  ve  her  türlü  ilişkide  fazla  aracı istemez.

 

 • Madde 10: Türk, açık alın ile serbestçe çalışmayı sever; işlerde tekelcilik istemez.

 

 • Madde 11: Türkler hangi sınıf ve meslekte olurlarsa olsunlar, candan sevişirler. Meslek, topluluk  itibariyle  el  ele  vererek  birlikler,  memleketini  ve  birbirlerini tanımak, anlaşmak için seyahatler ve birleşmeler yaparlar.

 

 • Madde 12: Türk kadını ve kocası, çocuklarını İktisadi Misak’a göre yetiştirir.

 

Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyen okuyucular İZMİR İKTİSAT KONGRESİ ve MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün KONGREDEKİ AÇILIŞ KONUŞMASI yazımıza başvurabilirler.

 

 

blank