02/12/2023

bilgedunyali.com

OKU; ki yaratan ve yaratılanı, yaşatan ve yaşatılanı bil!

bilgedunyali.com

kurtuluşsavaşı-mevlevigönüllüalayıalaysancağınıteslimalırken

Kurtuluş Savaşında gönüllü cepheye giden bir başka tarikat var mı? Savaşa Gönüllü Giden Mevleviler, Alay Sancağını Teslim Alırken.

mevlevi-alayı-kurtuluş-savaşı-görsel

error: Content is protected !!