PDF İÇERİKTÜRKİYE CUMHURİYETİ

MAVİ VATAN–CİHAT YAYCI PDF

Last Updated on 27/02/2024 by ahmet can ayışık

blank

 

2024 Yılının ilk paylaşımı her Türk çocuğunun bilmesi gereken MAVİ VATAN NEDİR? Sorusuna cevap niteliğinde.  Mavi Vatan’ın Cem Gürdeniz ile birlikte mimarı olarak bilinen, uluslararası ilişkiler ve deniz stratejisi üzerinde çalışmalar yapan Sn. CİHAT YAYCI’nın “MAVİ VATAN-Bir Harita ve Bir Doktrin Kitabı Türkiye’nin Denizlerdeki Misak-ı Milli’si” kitabını PDF olarak TÜRK ÇOCUKLARI için yayınlıyoruz.

Bilgisayarınıza, cep telefonunuza indirin OKUYUN, OKUTUN!..

 

Cihat Yaycı, 2023 Aralık ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında bu kitap hakkında şöyle diyor:

“…FETÖ’nün ve Yunan’ların yanısıra bazıları, hatta bazı emekli diplomatlar dahi, gerçekten iç siyasete o kadar bulaşmış ki, muhalefet edeyim derken milli hak ve menfaatlerimize de zarar veriyorlar. Mavi Vatan’ı da hükümetin enstrümanı olarak görüyor, muhalefet edeyim derken Türk milletinin hak ve menfaatlerini görmüyorlar, eleştirmek için Yunan ne diyorsa onu diyorlar. Çok yazık…

Halbuki Mavi Vatan; Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatleri çerçevesinde ilan edilmiş ya da ilan etmesi gereken deniz yetki alanları olup, Bu denizlerdeki hak ve menfaatlerimizin nasıl korunup, kullanılıp, geliştirileceğini anlatır. Bundan kim niye rahatsız olur ki? Buna kimler “hurafe”, “saçmalık”, “Avrasyacılık”, “sarmal” vs der ki?

İstanbul Üniversitesi’nin uluslararası bilimsel kitabı olarak çıkan “MAVİ VATAN; BİR HARİTA VE BİR DOKTRİN KİTABI, TÜRKİYE’NİN DENİZLERDEKİ MİSAKI MİLLİSİ ” kitabımı dahi okumadan, böyle konuşanlar, hakaret edenler gerçekten ya cahildir ya da haindir!..”

Ama, önce “Cihat yaycı kimdir?” kısaca yazacağız (Vikipedi’den).

Cihat Yaycı (29 Nisan 1966) Türk asker, akademisyen ve yazar. Mavi Vatan’ın geliştiricisi olarak tanındı. Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezinin kurucusudur. Geliştirdiği “FETÖMETRE” adlı ölçme-değerlendirme metodu ile TSK’daki tasfiyelere katkısı ile tanınırlığı arttı.

1966 yılında Elazığ’da doğan Cihat Yaycı, 1984’te Deniz Lisesini bitirdi. Sonrasında 1988’de, Deniz Harp Okulunu bitirdi. 2000’de Deniz Harp Akademisinden, 2003’te ise Millî Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olan Yaycı, Donanma Komutanlığı karargâhında Konsept Şube Müdürlüğü yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında Yönetim Analiz ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Strateji ve Prensipler Şube Müdürlüğü ve Strateji ve Antlaşmalar Daire Başkanlığı görevlerini aldı. Marmara Üniversitesi’nde İngilizce işletme insan kaynakları yönetimi, ABD’de, Naval Postgraduate School’da ise (NPS) fizik mühendisliği ile elektronik mühendisliği üzerine yüksek lisans yaptı ve İstanbul Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler alanında doktorasını tamamladı.

Kariyeri:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı bazı gemilerde branş subaylığı ve bölüm amirliği yapan Yaycı, TCG Yavuz ile TCG Kemalreis’in 2. komutanlığı görevlerinden sonra 2005-2006 yılları arasında, TCG Kemalreis’in komutanı olarak görev yaptı. 2011-2012 yıllarında ise 5’inci Muhrip Filotillası Komodoru oldu. 30 Ağustos 2012’de Tuğamiralliğe terfi eden Yaycı, aynı yıl Moskova askeri ataşesi görevine getirildi. 2014’te Güney Görev Grup Komutanı ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü, 2015’te ise Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanı görevlerini üstlendi ve 29 Temmuz 2016’da Tümamiral oldu. Aynı yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığına getirilen Yaycı, 20 Ağustos 2017’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı görevine atandı.

Cihat Yaycı, 15 Mayıs 2020’de imzalanan ve 16 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Türk Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevinden alınarak Genelkurmay Başkanlığı emrine verildi. Bunun üzerine istifa dilekçesinde “onurunun örselendiğini” ve “kumpas kurularak görevden uzaklaştırılmış bir Amiral olarak mesleğini icra edemeyeceğini” belirten Yaycı, 18 Mayıs 2020’de görevinden istifa etti. Şu anda Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanlığını yapmaktadır.

Mavi Vatan’ın Cem Gürdeniz ile birlikte mimarı olarak bilinen, uluslararası ilişkiler ve deniz stratejisi üzerinde çalışmalar yapan Yaycı; yazdığı, Sorular ve Cevaplarla Münhasır Ekonomik Bölge, Libya Türkiye’nin Denizden Komşusudur ve Doğu Akdeniz’in Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye kitapları ile Mavi Vatan doktrinin ana hatlarını oluşturdu.

Kitapları

  • Orta Doğu’nun Önemi ve Irak’ta Yaşanan Savaşlar (1990 – 2003)
  • Sorular ve Cevaplar ile Münhasır Ekonomik Bölge
  • Libya Türkiye’nin Denizden Komşusudur
  • Doğu Akdeniz’in Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye
  • Yunanistan Talepleri Ege Sorunları Soru ve Cevaplarla
  • Uyan Türkiye’m
  • Mavi Vatan “Bir Harita ve Bir Doktrin Kitabı”

blank

Kitabın PDF’sinden önce son ve önemli bir alıntı daha yapacağım. İstanbul Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Mahmut AK kitap ve kavramlar hakkında şöyle yazmış:

“…Türkiye, sahip olduğu jeopolitik konumu göz önünde bulundurulduğunda son derece stratejik deniz alanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Üç tarafının denizlerle çevrili olması ve Türkiye’nin bu denizlerdeki ekonomik, askeri ve diğer birçok açıdan üstlendiği aktif rol, ülkeyi iç siyasette olduğu kadar dış siyasette de söz sahibi bir konuma getirmektedir. Dolayısıyla tüm bu denizleri paylaştığı kıyıdaş devletler ile geliştirdiği ilişkiler ve deniz hukuku, Türkiye’nin dış politikasının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Nitekim deniz kaynaklarından yararlanmak, tüm kıyıdaş devletlerin başlıca amacı haline gelmiş, zaman zaman ülkeler arasında bazı gerginliklerin baş göstermesine zemin hazırlamıştır.

Denizlerdeki enerji kaynakları başta olmak üzere deniz alanı içerisindeki ekonomik faaliyetlerin ülkeler tarafından ne derece kullanılabileceği, günümüz deniz hukukunun en önemli sorunsalını oluşturmaktadır. Özellikle kıyıdaş devletlerin sayısının fazla olması ve bölgedeki deniz kaynaklarının niteliği, bu sorunsalı daha da önemli bir hale getirmektedir. Birden fazla kıyıdaş ülkenin varlığı durumunda ülkelerin deniz kaynaklarından ne derece faydalanacağına dair en önemli ilke kıta sahanlığı kavramı olarak karşımıza çıkmaktadır. Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmesi ile resmileşen kıta sahanlığı kavramı, yine uluslararası deniz hukukunun hakkaniyet, orantılılık, coğrafyanın üstünlüğü gibi prensipler doğrultusunda kıyıdaş devletlerin faaliyetlerini yasal bir zeminde gerçekleştirmelerine imkân vermektedir. Kıta sahanlığı ilkesine eşlik eden bir diğer kavram ise Münhasır Ekonomik Bölge olup tüm bu kavramlar, kıyıdaş devletler arasında oluşabilecek anlaşmazlıkları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Özellikle Doğu Akdeniz bölgesindeki devletlerin gerçekleştirdiği petrol arama çalışmalarında Türkiye’nin faaliyetlerini yasal bir zemine oturtmasında ilgili kavramları sıkça duymaktayız. Ayrıca bu kavramlar, bölgedeki kıyıdaş devletleri deniz hukukuna aykırı ve yasallıktan uzak faaliyetlerden caydırma yolunda önemli birer mekanizmadır.

Türkiye’nin, sınırlarını çevreleyen deniz kaynaklarını da toprak parçası kadar önemli birer vatan parçası kabul eden Mavi Vatan ifadesi ise, uluslararası ilişkiler literatüründe yeni yeni yer almaya başlamıştır. Doğu Akdeniz başta olmak üzere kıyıdaş olduğu denizlerde üstlendiği aktif rol, Türkiye’nin diğer kıyıdaş ülkeler ile gerçekleşebilecek çatışma ve gerginlikler karşısında deniz hukukunda daha etkin bir konumda olmasını gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda ortaya atılan Mavi Vatan doktrini ise, ülkelerin artan ekonomik kaynak gereksinimleri doğrultusunda, sahip oldukları deniz kaynaklarının da tıpkı toprak parçası gibi anavatanı olduğu tezini savunmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan hak ve görevleri doğrultusunda ilan edilmiş ve ilan edilmesi öngörülen deniz yetki alanlarının tümüne Mavi Vatan denilmekte, Türkiye’nin taraf olduğu deniz hukukunu kapsayan tüm konularda Mavi Vatan doktrini çerçevesinde bir siyaset yürütülmektedir. Bu çalışma, Uluslararası Deniz Hukuku temel metinleri başta olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu antlaşmalar, sözleşmeler temel alınarak Türkiye’nin Mavi Vatan haritasını ortaya koyma amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda çalışma, Türkiye’nin taraf olduğu deniz hukuku kapsamına giren problemlere dair tüm sorunsalları kapsayan ve Mavi Vatan Haritası bağlamında cevaplar yönelten bir Mavi Vatan Doktrini’dir. Bu bağlamda çalışmanın tüm uluslararası ilişkiler öğrencilerine ve bu alana ilgi duyan herkese bir kılavuz olmasını diliyorum.”

TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN YAYINLIYORUZ…

Aşağıdaki PDF dosyanın görüntülenmesi internet hızınıza bağlı olarak biraz zaman alabilir. Lütfen bekleyin!

.

blank