DEPREM VE İSTANBUL

İSTANBUL’UN YEDİ TEPESİ

Last Updated on 20/03/2024 by ahmet can ayışık

blank

 

 

 

İstanbul’un yedi tepesi İstanbul Surları içindeki tarihi yarımadada yer alır (Çamlıca tepesi, İstanbul’un yedi tepesinden biri değildir).

Osmanlı İmparatorluğu ve erken Bizans İmparatorluğu dönemlerinde her tepenin üstünde simgesel dini binalar yapılmıştır (Bizans’da kiliseler, Osmanlı’da Selatin camileri).

 

Birinci Tepe

Sarayburnu Tepesi olarak da bilinir. Topkapı Sarayı, Hipodrom (At Meydanı), Ayasofya Camii, İbrahim Paşa Sarayı ve Sultanahmet Camii’nin bulunduğu tepedir. Roma İmparatorluğu’nun dört bir yanına uzanan yolların başlangıç noktası kabul edilen ‘’Milyon Taşı’’ da bu tepede yer almaktadır. Bizantion antik şehrinin kurulduğu yerdir.

 

İkinci Tepe

Nuruosmaniye Camisi, Kapalıçarşı ve Çemberlitaş Sütunu bulunur. Bu tepe, doğu Eminönü’de Bab-ı Ali’den itibaren uzanan oldukça derin bir vadi ile ikiye ayrılmıştır.

 

Üçüncü Tepe

Günümüzde İstanbul Üniversitesi(Eski Harbiye Nezareti) ana binalarının olduğu tepedir. Güneyde Beyazıt Camisi, kuzeyde Süleymaniye Camisi yer alır. Tepenin güney yamaçlarında Kumkapı ve Langa vardır.

 

Dördüncü Tepe

Fatih Tepesi de denir. İstanbul’un fethinden sonra Sultan II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) Bizans döneminde On İki Havari Kilisesi’nin bulunduğu bu tepeye, Fatih Camii ve Külliyesi’ni inşa ettirmiştir. Mart 1463 tarihinde başlayan inşaat, Aralık 1470 tarihinde tamamlanmıştır. 1766 Büyük İstanbul depreminden ciddi hasar gören Cami tamamen yenilenerek, Nisan 1771’de yeniden ibadete açılmıştır.

Etekleri kuzeyde Haliç’e, güneyde ise Aksaray’a uzanır.

 

Beşinci Tepe

Yavuz Selim Camisi yer alır. Beşinci ve altıncı tepeler, batıda Haliç kıyısındaki Balat’a uzanan bir vadi ile ayrılır.

 

Altıncı Tepe

Edirnekapı ve Ayvansaray bulunur. Yumuşak eğimli etekleri, savunma surlarının kadar uzanır.  Mihrimah Sultan Camisi’nin bulunduğu, İstanbul’un en yüksek tepesidir. Ayrıca, Bizans’ın Blakherna Sarayı’ndan kalan tek yapı olan Tekfur Sarayı ve Kariye Camisi’nin de bulunduğu yerdir.

 

 

Yedinci Tepe

Bizans zamanında Xērolophos ya da “Kurutepe” olarak bilinir. Aksaray’dan Theodosius Surları ve Marmara Denizi’ne uzanır. Bu geniş tepenin zirveleri Topkapı, Aksaray ve Yedikule’de üçgen yapar. Üzerindeki en mühim yapı, Sadrazam Cerrah Mehmed Paşa’nın 1593 yılında Mimar Sinan’ın kalfalarından Davud Ağa’ya yaptırdığı Cerrahpaşa Camisi’dir. Ayrıca, Haseki Külliyesi de bu tepede yer almaktadır.

 

blank

 

 

 

 

blank