DEPREM VE İSTANBUL

İBB BİNA TESPİTİ PROJESİ NEDİR?

Last Updated on 20/03/2024 by ahmet can ayışık

blank

 

 

 

Hızlı Tarama ile bina tespiti projesinin amacı, İstanbul’daki mevcut yapı envanterinin Deprem Master Planı’nda açıklanan ikinci kademe değerlendirme yöntemlerini kullanarak, mümkün olan en hızlı şekilde deprem risk durumlarını tespit ederek bölgelerin durumunu ortaya koymaktır.

Öncelikli olarak Avcılar ve Silivri ilçelerinde başlayan bu çalışma, İstanbul’un diğer 37 ilçesine yayılmıştır.

Deneyimli teknik personellerden kurulu ekiplerle ziyaret edilen binalarda, Deprem Master Planı’nda tanımlanan ikinci değerlendirme yöntemleri için kullanılacak olan değerlerin ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

Bu değerlerin belirlenmesi için ofiste zemin ve depremsellik verilerinin tespit edilmesi, sahada ise;

Kolon sıvasının kaldırılarak beton yüzey sertliğini ölçmek amacıyla beton çekici okuması,

Kolon betonunun sıyrılarak donatı çapı ve korozyon belirlemesi,

Kolon-kiriş ve kat ölçüleri alınarak kat planının çıkarılması,

Duvar tarama cihazı ile kolon-perde donatı aralıklarının belirlenmesi,

Düzensizlik durumlarının ve bina dış ölçülerinin tespiti,

işlemleri yapılarak veri toplanmaktadır. Bu veriler bir algoritma ile analiz edilerek her bina için “deprem güvenlik oranı” tespit edilir. Bu oran ile binaların risk durumlarını ortaya koymak mümkün olacaktır.

Binada yapılan tespitlerden sonra oluşturulan ekip, tamirat işlemlerini gerçekleştirmektedir.

 

HIZLI TARAMA NEDİR?

Hızlı Tarama ile bina incelemesi, yapıların içinden toplanan ayrıntılı bilgilerle hızlı, mekanik tabanlı ve bilimsel temelleri olan tarama yöntemleri ile değerlendirme yapılmaktadır. İkinci kademe inceleme olarak da adlandırılan bu yöntem ile, binalarda yerinde incelemeler yapılmaktadır. Binaya ait yükseklik, alan, kolon ve perde ölçülerinin alınmasıyla bir rölöve hazırlanmaktadır. Bazı kolonlarda sıva tabakası kaldırılarak beton çekici ile beton sertliği ölçülmekte ve bir kolonda sıyırma yapılarak donatı çapı ile korozyon miktarı ölçülmektedir. Sahada yerinde toplanan bu veriler daha sonra akademisyenler ile birlikte hazırlanan bir uygulama ile analiz edilmekte ve her bina için deprem güvenlik oranı çıkarılmaktadır. Bu puana göre maliklere binalarının mevcut durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Çalışma kapsamında binalardan herhangi bir numune alınmamaktadır.

 

SONUÇLAR NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Belediyemizce yapılan bina incelemeleri neticesinde binaların deprem güvenliği oranları aşağıdaki gibi belirtilmektedir. Buna göre;

A sınıfı binaların puan karşılığı; 100 ve üzeri (Düşük Risk)

B sınıfı binaların puan karşılığı; 75-100 (Düşük Risk)

C sınıfı binaların puan karşılığı; 50-75 (Orta Risk)

D sınıfı binaların puan karşılığı; 25-50 (Yüksek Risk)

E sınıfı binaların puan karşılığı; 0-25 (Çok Yüksek Risk)

Bildirilen sonuçlar şu ana kadar yapılan çalışmalar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, sahada kontrol çalışmaları tarafımızca sürdürülmektedir. Bu nedenle bildirilen sonuçlar kesin nitelik arz etmemektedir. Binanızla ilgili kesin nitelikte sonuç talep etmeniz halinde, 6306 sayılı Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sitesinde listesini yayınlamış olduğu lisanslı ve bu tür incelemeler için yetkilendirilmiş kamu kuruluş ve özel firmalarca inceleme yaptırmanız gerekmektedir.

 

İBB HIZLI BİNA TESPİTİ BAŞVURUSU LİNKİ:

blank

 

 

blank