KALKINMA EKONOMİSİ VE EKONOMİK KALKINMA TARİHİ

EKONOMİ-FİNANSEMPERYALİZM VE SAVAŞKALKINMA EKONOMİSİ VE EKONOMİK KALKINMA TARİHİ

EMPERYALİZM VE ULUS DEVLET

      Emperyalizm veya yayılmacılık, bir devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etki yaratmaya çalışmasıdır. Emperyalizm tarihinin  bize  anlattığı nedir? Osmanlı’nın egemen üretim biçimi ve bu üretim biçimine göre şekillenen devlet yapısı, o dönemde yeni ortaya çıkan kapitalist üretim biçimi ve yeni üretim

Daha Fazla Oku...