05/12/2023

bilgedunyali.com

OKU; ki yaratan ve yaratılanı, yaşatan ve yaşatılanı bil!

bilgedunyali.com

EMPERYALİZM VE SÖMÜRGECİLİK

A.Can AyışıkEMPERYALİZM VE SÖMÜRGECİLİKPDF İÇERİK

ORTADOĞU’DA KALICI BARIŞ MASALDIR-EVANJELİZM-BEYAZ SARAYIN GİZLİ DİNİ PDF

  İsrail ve onun destekçisi ABD ne yapmak istiyor? Reagan, W.Bush, Clinton; neden  ABD’nde Evanjelistler başkan seçiliyor? Bush, Irak’ı vurarak Tanrı’nın isteğini yerine getirdiğine mi inanıyordu? ABD’nin kuruluşundan beri mevcut olan “seçilmiş halk” inancının kaynağı nedir? Ortadoğu’da neden kalıcı barış olamaz? Bu ve benzer mahiyetteki pek çok sorunun cevabını

Daha Fazla Oku...
A.Can AyışıkEMPERYALİZM VE SÖMÜRGECİLİKTARİHSEL OLAYLARTÜRK ULUS DEVLETİ

BÜYÜK İSRAİL STRATEJİSİ VE TEVRAT İLİŞKİSİ

          Osmanlı Devleti’nin Filistin topraklarında kaybettiği Gazze savaşları sonrasında Aralık 1917 içinde Kudüs de kaybedilir. Ardından, İngiltere’nin desteği ile yeni İsrail Devleti şekillenir. Kudüs ve çevresinde Yahudi yerleşimcilerinin sayıları artırılır, Filistinlilerden toprak satın alınır ve 1948 yılında İsrail Devleti kurulur. Bölgedeki Arap devletleri bu gelişmeye

Daha Fazla Oku...
A.CAN AYIŞIK ÖZEL YAZILAREMPERYALİZM VE SÖMÜRGECİLİKKALKINMA EKONOMİSİ VE EKONOMİK KALKINMA TARİHİ

EMPERYALİZM VE ULUS DEVLET

        Emperyalizm veya yayılmacılık, bir devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etki yaratmaya çalışmasıdır. Emperyalizm tarihinin  bize  anlattığı nedir? Osmanlı’nın egemen üretim biçimi ve bu üretim biçimine göre şekillenen devlet yapısı, o dönemde yeni ortaya çıkan kapitalist üretim biçimi ve yeni

Daha Fazla Oku...
A.CAN AYIŞIK ÖZEL YAZILAREMPERYALİZM VE SÖMÜRGECİLİKTÜRK ULUS DEVLETİ

KÜRESEL OYUN VE TÜRKİYE GERÇEKLERİ

        Türk toplumuna karşı 1940’lardan başlayarak uygulanan çeşitli toplum mühendisliği tekniklerinin ve algı oluşturma operasyonlarının meyvalarını verdiğini üzülerek görüyoruz. Genç Türkiye Cumhuriyeti’ne, SEVR’in devamı olan bir süreci dayatan dış-iç güçlerin olduğuna ve bu güçlerin legal/illegal/derin işbirliği yaptığına inanıyorum. Türk Ulus Devleti, Batı emperyalizmine ve onun Osmanlı’daki

Daha Fazla Oku...
error: Content is protected !!