06/12/2023

bilgedunyali.com

OKU; ki yaratan ve yaratılanı, yaşatan ve yaşatılanı bil!

bilgedunyali.com

KALKINMA EKONOMİSİ VE EKONOMİK KALKINMA TARİHİ

A.CAN AYIŞIK ÖZEL YAZILAREMPERYALİZM VE SÖMÜRGECİLİKKALKINMA EKONOMİSİ VE EKONOMİK KALKINMA TARİHİ

EMPERYALİZM VE ULUS DEVLET

        Emperyalizm veya yayılmacılık, bir devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etki yaratmaya çalışmasıdır. Emperyalizm tarihinin  bize  anlattığı nedir? Osmanlı’nın egemen üretim biçimi ve bu üretim biçimine göre şekillenen devlet yapısı, o dönemde yeni ortaya çıkan kapitalist üretim biçimi ve yeni

Daha Fazla Oku...
error: Content is protected !!