05/12/2023

bilgedunyali.com

OKU; ki yaratan ve yaratılanı, yaşatan ve yaşatılanı bil!

bilgedunyali.com

AVRUPADA FEODALİZMDEN KAPİTALİZME GEÇİŞ

Avrupa’da feodalizmden kapitalist üretime geçiş ile ilgili değerlendirme yazıları.

A.CAN AYIŞIK ÖZEL YAZILARAVRUPADA FEODALİZMDEN KAPİTALİZME GEÇİŞ

FEODAL EKONOMİDEN KAPİTALİST ÜRETİM EKONOMİSİNE GEÇİŞİN EKONOMİK TARİHİ

      Batı Avrupa ve İngiltere’de feodal üretim tarzından kapitalist üretim tarzına geçiş sürecini konu alan bu makalemiz, aynı zamanda bir ekonomik tarih anlatısı olarak “Avrupa Kalkınma Hikayesi”nin de bir özeti mahiyetindedir. Öncelikle ortaçağ ekonomisine bir göz atmak, feodal üretim tarzı dediğimiz ekonomik formasyona şekil veren üretim ilişkilerini

Daha Fazla Oku...
error: Content is protected !!