ATATÜRK VE TÜRK DEVRİMİPDF İÇERİK

ASKERE DİN KİTABI PDF- AHMET HAMDİ AKSEKİ

Last Updated on 16/06/2024 by ahmet can ayışık

blank

 

 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Diyanet İşleri Başkanlarından Ahmet Hamdi Akseki tarafından hazırlanan, “ASKERE DİN KİTABI” Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı sürecinde, bütün askeri birliklerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Sözkonusu kitabın önsözü ise dönemin  Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak tarafından yazılmıştır.

Atatürk’ün din anlayışı üzerine:

“Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur. Din vardır ve lazımdır. Temeli çok sağlam bir dinimiz var. Milletimiz, din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz. Bizim dinimiz en makul ve en tabii bir dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabii olması için, akla, fenne, ilme ve mantığa tetabuk etmesi lazımdır. Bizim dinimiz bunlarla tamamen mutabıktır. Türk Milleti daha dindar olmalıdır, yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam, buna da öyle inanıyorum. Şuura aykırı, ilerlemeye mani hiç bir şey ihtiva etmiyor.”

 

Sözkonusu kitap “Askere Din Dersleri” adı ile ilk defa 1925 yılında yayınlanmıştır. 1945 Yılında Diyanet “Askere Din Kitabı” adıyla genişletilmiş bir baskısını yaptırmıştır. Aşağıda 1945 baskısının 1976 yılında gözden geçirilerek yeniden yayınlanan hali PDF formatında okuyucularımızın bilgilerine sunulmuştur. 

Aşağıdaki PDF dosyanın görüntülenmesi internet hızınıza bağlı olarak biraz zaman alabilir. Lütfen bekleyin!

 

 

 

blank

 

 

 

Kaynak: https://www.millikitap.com/2018/08/tam-metin-ahmet-hamdi-akseki-askere-din.html